БЛОГЪРИ И ВЛОГЪРИ

16.09.2017

Блогърите и влогърите (БиВ) са интересни „същества“, които населяват нашите ширини сравнително от скоро (влогърите са „по-пресни“ и в България практикуват от около 7 години). Основното, което правят е да изразяват собственото си мнение. Разликата между тях е свързана с изразните средства, които използват. Блогърите имат собствени сайтове – блогове и си служат основно с текст, докато влогърите използват видеа, които публикуват в публичното пространство, посредством сайтове за видеосподеляне и социалните мрежи. Най-голямата радост за блогърите и влогърите е да имат голям брой последователи, хора които ги харесват, интересуват от тяхното мнение и най-важното – вярват им. Именно, благодарение на това, с течение на годините дейността на блогърите и влогърите се променя и започва да се утвърждава,и като професия. Оказва се, особено за чужбина, че да бъдеш БиВ може да бъде доста доходоносно.

 

Кой плаща на блогърите и влогърите?

БиВ са наричани в бизнес пространството и като лидери на мнение. Именно като такива, те са използвани в комуникационната политика на много организации, превръщайки се в рекламни посланици на конкретни марки.

Този похват в PR и рекламата не е нов, но в България той започва да става особено популярен именно сега. Факт е, че в момента много фирми използват БиВ за да продават по-успешнопродуктите си, да разширяват пазарния си дял, да печелят доверие и да достигат до специфични пазарни ниши.

Защо блогърите и влогърите са предпочитани?

Потребителите стават все по-взискателни към пазара и паралелно с това все по-изморени от многобройните реклами за всичко, които циркулират в пространството. Те не вярват на голяма част от тях, а това води и до негативни ефекти и за самите продукти и компаниите, които ги произвеждат или продават.

Пазарът има нужда от нещо ново и използването на БиВ в PR и рекламата е именно това. Доказано е, че потребителите биха взели решение за покупка и биха избрали продукт, който се презентира, от човек, на когото имат доверие, човек, който следват от години и в голяма степен познават.Все повече компании в България, отделят от рекламните си бюджети специално перо за лидерите на мнение.

 

Как да изберем блогър или влогър, който да представя продуктите ни?

Изборът на БиВ е един от деликатните и съществени моменти. Често фирмите се интересуват от профила на конкретния лидер на мнение, неговите публикации и броят на последователите му. За да изберете най-подходящият посланик на марката ви, трябва да познавате голяма част от популярните БиВ, да сте наясно с темите, по които изразяват мнение, да познавате аудиторията ми и едва тогава да съобразите, доколко всеки един от тези елементи отговаря на вашата организация, марка и конкретен продукт.

Много често някой организации не избират тези БиВ, които имат най-много последователи, а такива, чиято аудитория е силно филтрирана спрямо определени интереси (наричат се микроинфлуенсъри). По-този начин имат възможността да направят по-тясно и успешно таргетиране.

Изборът на БиВ е сложен процес, който се базира на сериозни познания от сферата на PR и маркетинга, както и на серия от проучвания. Това е и причината, организациите, които искат да използват този похват, да търсят помощ от PR агенции, имащи потенциала да се справят с това. She promotions е именно такава агенция. Ние разполагаме със специалисти, които познават рекламния пазар, новите тенденции и спецификите на потребителското поведение. Знаем, кое е подходящо и полезно за марката ви.

 

 

Резултати?

Използването на БиВ от бизнеса цели увеличаване на продажбите и подобряване на пазарните позиции. Без значение, как организираме промотирането и позиционирането на продуктите, най-голямо значение и за нас, и за вас, имат резултатите, а те винаги са обвързани с предварително формулираните цели. Традиционно, резултатите се измерват чрез кликвания, импресии и харесвания. Паралелно с това, ние от She promotionsсе интересуваме и от последващите действия натаргетираната от нас аудитория, тъй като знаем, че това е действителния резултат, който има значение.

 

Рискове?

Рискове винаги има, неправилно избран лидер на мнение, не добре таргетирана аудитория, неподходящо заложени цели, прекалено натрапчиво представяне на продуктите, което може да бъде отблъскващо за потребителя и т.н. За да минимизирате рисковете и да си спестите време, можете да потърсите специализирана агенция, която да ви помогне. She promotions разполага с необходимите ресурси и капацитет за да избере най-подходящите за вас лидери на мнение и да организира цялостна рекламна и PR кампания на марката ви.

Разгледайте още

18.09.2017

Събития

 


Последвайте ни в социалните мрежи:

© Copyrights 2017 She Promotions Ltd. All rights reserved.

She Promotions има проект финансиран от ЕС.