Общи условия

23.05.2018

Моля  прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до уебсайта www.shepromotions.com и за използването му ("Условията"). Ако не приемате Условията, посочени тук, няма възможност да използвате Сайта! Използването на Услугите  достъпни без регистрация  ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.

Във връзка с предоставяните Услуги shepromotions.com обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете .Политиката е неразделна част от тези Условия.

Дата на актуализация: 11.05.2018

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

1.Бланка за кандидатстване

1.1. ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС с адрес на управление: гр.СОФИЯ  ул. Асен Златаров №13 ет.1, ЕИК: 204831236 предоставя чрез сайта www.shepromotions.com  на физически лица – крайни потребители безплатни услуги на информационното общество. Услугата включва възможности за изпращане на кандидатури.

1.2. За да ползвате Услугата, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

1.3.При кандидатстване се изисква да попълните задължителните полета в регистрационната форма (име, имейл адрес и др.). Вие декларирате, че отговаряте на изискванията на т. 1.2.

1.4. Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при кандидатстване и да ги поддържате такива.

2. Ползване на Услугите и съдържанието в Сайта

2.1. Сайтът дава възможност за кандидатсване за свободни работни места в ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС. При кандидатстване Вашата кандидатура автоматично стига в акаунта на Работодателя.

2.2. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС.

2.3. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

3. Създаване и съхраняване на автобиографии, файлове и др. информация

3.1. Съхранените в Сайта документи са достъпни само за Нас. При кандидатстване Вие сами решавате каква информация да изпратите. При изпращане на кандидатура от Вас, тя автоматично стига в акаунта ни.

3.2. Информацията, която съхраняваме в посредством Сайта, не може да съдържа:

(а) рекламно съдържание, несвързано с кандидатстване;
(б) материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;
(в) съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

4. Заличаване на кандидатура

Поради това че изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя и идентификация на получателя.

Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции

Разгледайте още

18.09.2017

Събития

 


Последвайте ни в социалните мрежи:

© Copyrights 2017 She Promotions Ltd. All rights reserved.

She Promotions има проект финансиран от ЕС.